Máme otevřeno

Konečně! Po dlouhé době čekání na rozvolnění, je to tady.

Náš klub je otevřený v běžných časech po-pá 06-21:30 so-ne: 08-21:30.

Bohužel nám současná vládní nařízení nepovolují otevře naše Wellness. Doufáme, že se tak brzy stane.

Podmínky pro návštěvu našeho klubu jsou:

- Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Na základě komunikace Mgr. Ondřejem Friesem z Ministerstva zdravotnictví ČR se tyto osoby mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovišti, nebo se mohou testovat přímo u provozovatele sportoviště. 

- Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 m2 a zároveň provozovatel neumožní více než 10 osob na takovém sportovišti.

- Odstupy mezi cvičícími osobami musí být min. 2 metry, pokud se dále neuvádí jinak.

- Ve skupině mohou být maximálně dvě osoby a pro takovou dvojici platí, že cvičící mohou mít při skupinové aktivitě fyzický kontakt, mohou používat stejné pomůcky nebo jsou ve vzdálenosti menší než 2 metry (např. sportovní tanec, bojové sporty, míčové sporty…). Za skupinovou aktivitu tedy nejsou považována stacionární cvičení s minimálním odstupem dvou metrů, s vlastními pomůckami, bez fyzického kontaktu a bez střídání míst (jóga, pilates, posilovací formy cvičení apod.) Pro tyto aktivity platí obecná pravidla pro maximální kapacitu sportoviště (1 osoba na 15m2 a maximálně 10 osob na sportovišti).

- Při výkonu fyzického tréninku musí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem. 

- Výjimku z nošení ochranných prostředků má pouze sportovec, připravující se v rámci svého zaměstnání či výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akci, které nejsou zakázány.


Chci být členem
Staňte se členem Od 690 Kč měsíčně
Gymit premium fitness